Serbest meslek sahipleri için zorunlu hale gelen elektronik serbest meslek makbuz (e-SMM) kullanımı kapsamında, makbuzların kesilmesi, gönderilmesi, saklanması ve tahsilatı gibi tüm süreçler Ovinot ile yönetilebiliyor. Serbest meslek sahipleri, Ovinot sayesinde kolaylıkla e-SMM düzenleyebiliyor, tahsilatlarını kredi kartı veya banka hesabıyla online yapabiliyor. Elektronik belge ile ilgili düzenlemeler peş peşe uygulamaya geçerken, iş hayatını kolaylaştırıcı “zincir çözümlere” olan ihtiyaç da artıyor. ...