Nutanix Hibrit Bulut Altyapısı Şimdi Amazon Web Services’ta

Nutanix Clusters, bulut bilişim sistemleri arasında kusursuz uygulama geçişi ve ortak operasyon olanağı sunarak şirketlerin AWS ile bulut yolculuklarını hızlandırmasına yardımcı oluyor

Kurumsal bulut bilişim sektörünün liderlerinden Nutanix (NASDAQ: NTNX) Nutanix Clusters’ın AWS üzerinden sunulacağını duyurdu. Şirketin hiper bütünleşik altyapı (HCI) yazılımıyla birlikte tüm Nutanix ürünleri ve hizmetlerinin esnekliği ve kullanım kolaylığı Amazon Web Services (AWS) üzerindeki tek kiracılı Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) örneklerine de uzanacak. Bu duyuruyla birlikte Nutanix, şirketlerin dijital girişimlerini hızlandıran ve harcamalarını optimize etmesini sağlayan hibrit bulut altyapısına COVID salgını döneminde daha fazla öncelik veriyor. Nutanix’in işlem gücü ve depolamayı tek bir paket halinde entegre eden çözümü özel ve açık bulut sistemlerinde ortak çalışma imkanı, AWS ile entegre ağ ve özel ile açık bulut sistemleri arasında lisans taşıma olanağı sunuyor. Böylece hibrit bulut çağının temel teknik ve operasyonel zorluklarına çözüm bulunuyor.

Gartner’a göre 2021 yılına gelindiğinde kurumların %90’ı BT ihtiyaçlarını karşılamak için birden fazla bulut veya hibrit bulut modeli kullanacak[i]. Şirketler bir yandan özel ve açık bulut sistemleri birlikte kullanıldığında ortaya çıkan karışıklığı, iletişim kopukluğu ve maliyet gibi zorluklarla mücadele ederken bir yandan da birden fazla bulut sistemi kullanmanın getirdiği esnekliğe ihtiyaç duyuyor. Tutarlı bir deneyim, uygun araçlar ve bulutlar arasında operasyonel çalışma imkanı sunan birleşik bir çözüm sayesinde şirketler kopuklukları giderip verimsizliği azaltarak her iş yükü için doğru bulut sistemini seçme esnekliğinden yararlanabiliyor.

Bu duyuruyla birlikte Nutanix, yazılımlarının sadeliğini ve kullanım kolaylığını açık buluta taşıyor. Böylece hibrit ortamların karmaşık yönetimi ve maliyeti ortadan kalkıyor. AWS ile entegre yerleşik ağ sayesinde uygulamaların mimarisini değiştirmeye gerek kalmadan özel ve açık bulut sistemleri arasında kusursuz geçiş sağlanıyor. Müşteriler şimdi her uygulama için en uygun bulutu seçme esnekliğine sahip. Ayrıca bulutlar arasında lisans taşıyabilme imkanı da maliyet ve kaynak optimizasyonuna doğrudan etki ediyor.

Öte yandan, müşteriler özel ve açık bulut sistemlerinde şirketin tüm yazılımlarından yararlanabilecek. Bunlar arasında, yapılandırılmamış depolama çözümü Files, uygulama yönetimi çözümü Calm, veri tabanı yönetimi ve otomasyon çözümü Era ve daha fazlası bulunuyor.

“AWS üzerinde Clusters’ın duyurulmasıyla müşterilerin özel bulut ortamlarını AWS’ye taşımasına destek vermekten heyecan duyuyoruz. Müşteriler bu şekilde hem AWS hem de Nutanix ortamlarını en iyi şekilde kullanabilecek.” diyen Amazon Web Services Global Kanal ve İş Birlikleri Direktörü Doug Yeum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşteriler şimdi AWS üzerinde Nutanix Clusters’ın avantajlarından yararlanarak AWS’deki bulut tabanlı uygulamalarının yanına dağıtım yapabilecek ve dijital dönüşümlerini hızlandıracak.”

Nutanix Clusters’ın temel özellikleri arasında şunlar yer alıyor:

Uygulama ve Veri Hareketliliği: Nutanix Clusters, eski uygulamaları ve verileri buluta kusursuz bir şekilde taşıyarak kurumsal şirketlerin bulut yolculuklarındaki en büyük sorunlarından birini çözüyor. Uygulamaların mimarilerini değiştirmek son derece maliyetli ve zaman alan bir işlem olabiliyor. Nutanix Clusters buna ihtiyaç duymadan uygulamaları taşıma olanağı sunuyor.

● Birleşik Bulut Ortamı ile Sadeleşen Operasyonlar:Nutanix Clusters, müşterilere altyapılarını ve uygulamalarını özel ve açık bulutta tek bir arayüz üzerinden oluşturma, yönetme ve düzenleme imkanı veriyor. Ayrı bulut yönetimi sunan rakip çözümlerin aksine Nutanix Clusters bu özelliği özel ve açık buluta taşıyor. Bu tek paketli yapı her ortam için ayrı bir ekip oluşturma veya ekiplerin becerilerini değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırıyor, bulutlar arasında uygulamaların kusursuz taşınmasını sağlıyor.

AWS ile Entegre Yerleşik Ağ: Nutanix Clusters, AWS ağ katmanıyla entegrasyon sayesinde dağıtım kolaylığı ve performans avantajları sunuyor. Bu ağ entegrasyonu ayrıca müşterilerin mevcut AWS hesaplarını, sahip olduğu kredileri, sanal özel bulut sistemlerini ve alt ağlarını kullanmasını sağlıyor. Özel ve açık bulut arasında birleşik bir yönetim yapısı oluşturan bu özellik, hibrit bulut ortamını yönetmeyi son derece basit hale getiriyor.

Bulut Maliyeti Optimizasyonu: Clusters, hibrit bulut ortamlarındaki temel teknik ve operasyonel zorluklara çözüm sunmasının yanı sıra müşterileri önemli maliyetlerden de kurtarıyor. Bu avantaj, her bulut ortamı için ayrı bir ekip kurma ve eski uygulamaların taşınması gibi ihtiyaçları ortadan kaldırarak ve atıkları azaltmaya yardımcı olmak için açık bulut kümelerini tek tıkla hazırda bekleme moduna geçirme imkanı vererek sunuluyor. Taşınabilir lisanslar, esnek ödeme modelleri ve Xi Beam ile bulut harcamalarını daha iyi görebilme olanakları sayesinde şirketler bulut yatırımlarını optimize edebiliyor ve her bir iş yükü için en doğru bulutu çakışma olmadan seçebiliyor.

● Tercih Özgürlüğü:AWS üzerinde Nutanix Clusters müşterilere hibrit ortam kurarken kendi bünyelerindeki donanımları veya AWS kredilerini kullanma seçeneği sunuyor. Müşteriler ayrıca bünyelerindeki lisansları getirebiliyor ya da kullandıkça ödeme veya Cloud Commit modellerini seçebiliyor.

Müşterilerle yapılan kapsamlı araştırmalarda Nutanix Clusters’ın temel kullanım alanlarının şunlar olduğu görüldü:

Taşı ve Kaydır: Uygulamalarını buluta taşımak veya veri merkezlerini birleştirmek isteyen müşteriler hiçbir değişikliğe gerek olmadan kolayca taşıyıp kaydırabiliyor. Uygulamaların mimarisini yenileme ihtiyacını ortadan kaldıran Clusters, müşterilerin maliyet ve zamandan önemli ölçüde tasarruf etmesini sağlıyor. Nutanix Move ise Nutanix tarafından sunulmayan çözümler ve Clusters arasında uygulama taşıma imkanı sunarak işlemleri daha da kolaylaştırıyor.

Talebe Bağlı Esneklik: Müşteriler şimdi mevsimsel talepleri, değişen öncelikleri ve daha fazlasını karşılamak için dakikalar açık buluta geçerek kapasitelerini artırabiliyor veya farklı bölgelere yayılabiliyor. Kapasite artırımı ve VDI kaynaklarının genişletilmesi gibi uzun süren işlemlerde bu özellik büyük bir avantaj sağlıyor.

İş Sürekliliği: Müşteriler şimdi iş sürekliliği ve olağanüstü durumlardan kurtulma için AWS’den yararlanabiliyor. Bunu yaparken de bulut ortamlarını yönetmekten veya bağımsız bir olağanüstü durum kurtarma çözümü kullanmaktan ileri gelen karmaşıklıktan kurtulmuş oluyorlar.

● Bulut Servisleri: Müşteriler pahalı mimari değişimine ihtiyaç duymadan bünyelerindeki uygulamalarla bulut servislerini birlikte kullanabiliyor. Bu da dijital girişimleri geliştiren yapay zeka, makine öğrenimi, analitik ve daha fazlası gibi bulut servislerinden yararlanarak mevcut uygulamaları kolayca modernleştirme olanağı veriyor.

“Her zaman, BT’yi müşterilerimiz için neredeyse görünmez hale getirecek kadar sadeleştirmek için çalışıyoruz.” diyen Nutanix CCO’su Tarkan Maner, sözlerini şöyle sürdürdü: “Endüstri geliştikçe odağımızı veri merkezinin ötesine taşıyarak müşterilerimizin ister özel ister açık olsun birden fazla bulut sistemiyle çalışmanın getirdiği karmaşayla başa çıkabilmesine yardımcı oluyoruz. AWS üzerinde Nutanix Clusters bu vizyonun vücut bulmuş hali. Bu çözüm şirketlerin bir kez kod yazıp ardından bunu her yerde kullanmasına izin vererek inanılmaz bir esneklik sunuyor. Bu sayede birden fazla seçeneğin ölçeğinden, konumundan, entegrasyonundan ve fiyatından yararlanılabiliyor. Hibrit bulut vizyonu da tam olarak bu.”

Müşteriler Nutanix hakkında şunları söylüyor:

“Penn National Insurance’ta ana veri merkezimiz olağanüstü bir durumla karşılaştığında iş sürekliliğimizi sağlamak için VDI iş yüklerimizi destekleyecek yeni bir çözüm arıyoruz. Nutanix Clusters kolaylıkla Nutanix veri merkezimize ve AWS’ye yayılan çok bulutlu ve hibrit bulutlu ortam kurmamızı sağlıyor. Böylece yedekler üzerinden iş yüklerimizi hızla kurtarmak istediğimizde AWS’deki kapasiteyi çabucak artırabiliyoruz.” diyen Penn National Insurance Kıdemli Altyapı Sistemi Mimarı Craig Wiley, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çözümün sunduğu esnekliğin başında mevcut AWS ağ kurulumumuzu kullanabilmemiz geliyor. Nutanix Clusters dağıtımı son derece kolay hale getirirken beklenen performansı da sunuyor. Şimdi tek tıkla VDI kapasitemizi artırabileceğimizi ve kullanmadığımızda hibrit bulut iş yüklerini hazırda bekletme moduna alabileceğimizi biliyoruz. Böylece yalnızca ihtiyaç duyduğumuz kapasite için ödeme yapıyoruz.”

“Avustralya’nın ulusal istatistik kurumu olan Avustralya İstatistik Bürosu, birçok şeyin yanı sıra Australian Census’tan da sorumlu. Ülkenin barış zamanındaki en büyük lojistik operasyonu olan Australian Census’u desteklemek için gereken BT taleplerini karşılamak amacıyla hibrit bulut platformlarını araştırmaya başladık. Bu platformlar talepte önemli artış olduğunda gereken esnekliği ve çevikliği sağlıyor.” diyen Avustralya İstatistik Bürosu CISO’su Julian Doak, şunları ekledi: “Bir Nutanix müşterisi olarak VDI ve analitik iş yüklerimizi veri merkezimizde yürütüyoruz. Aynı zamanda AWS de kullanıyoruz. Birden fazla bulutu kontrol etmek için tek bir bulut çözümü kullanmak BT ihtiyaçlarımızı ölçeklendirmeyi kolaylaştıracak. Nutanix Clusters, Census faaliyetlerinin desteklenmesi gerektiğinde VDI iş yüklerimizi artırmak için açık bulutta sorunsuz kapasite artırma imkanı sunuyor. Mimarilerini değiştirmeden veya yeni paketler oluşturmadan tüm uygulamalarımızın çalışacağını biliyoruz.”

AWS üzerinde Nutanix Clusters çözümü, AWS’nin kullanıldığı 20 bölgede müşterilere sunuldu. Müşteriler mevcut taşınabilir Nutanix lisanslarını kullanabilmenin yanı sıra Cloud Commit ve kullandıkça ödeme modelleri arasında tercih yapabilecek. AWS üzerinde Nutanix Clusters çözümü ve kullanım alanları hakkında bilgi almak veya çözümü denemek için bu adresi ziyaret edin.