Metaverse mü, Multiverse mü?

XR Masters CEO’su, Uluslararası Open AR Cloud (OARC) Derneği Test Bed Koordinatörü ve Türkiye’nin ilk Metaverse Derneği’nin kurucu üyesi olan Ali Cumhur Hantal, insanların üç boyutlu öte alemlerde diğer insanlarla, üç boyutlu objelerle etkileşime ve iletişime geçeceği Metaverse çağında şu anda var olan deneyimlerin genel olarak bir ‘Metaverse’ yerine farklı farklı Metaverse’lere ait deneyimler olarak yani Multiverse’ler olarak adlandırılması gerektiğini söyledi.

Günümüzdeki Metaverse uygulamalarının, geçmişteki internetin çıkış noktası olan intranet’e benzediğini belirten Hantal, “Metaverse kavramı ortaya konulduktan sonra sanal veya artırılmış olan her şey Metaverse olarak tanımlanmaya başlandı. Henüz bir konsensus olmasa da uzmanlar bir deneyimin gerçek bir Metaverse deneyimi olarak adlandırılabilmesi için öncelikle birden fazla kullanıcı tarafından eş zamanlı olarak deneyimlenebilmesi gerektiğini belirtiyor. Bir AR bulutu tabanlı Metaverse’te gerçek dünya üzerine yerleştirilen bir AR objenin kullanıcının onayıyla bir başka Metaverse’te yine aynı yerde ve aynı şekilde görüntülenebilmesi sayesinde Multiverse’ler yerine bir Metaverse’den bahsetmek mümkün olacak” dedi.

Metaverse’ün şu anda teknik olarak biri Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) tabanlı, diğeri Artırılmış Gerçeklik Bulutu (Augmented Reality Cloud) tabanlı olmak üzere iki farklı şekilde deneyimlenebildiğini dile getiren Hantal, “Sanal Gerçeklik tabanlı evrende, kullanıcılar Sanal Gerçeklik gözlükleri veya iki boyutlu ekranlar aracılığıyla tamamen simüle edilen öte evrenlere giriş yapabiliyor. Real World Metaverse olarak da tanımlanan Artırılmış Gerçeklik Bulutu tabanlı evrenlerde ise, kullanıcılar Mobil Artırılmış Gerçeklik Bulutu (Mobile Augmented Reality Cloud) uygulamaları veya Artırılmış Gerçeklik Bulutu gözlükleriyle gerçek evrenle sanal evrenin iç içe olduğu bir deneyim yaşayabiliyorlar. İçinde bulunulan gerçek mekandan kopmadan, sanal ortamla tam olarak bütünleşmiş bir evrene giriyorlar ve sanalla gerçek olanı eş zamanlı olarak deneyimlenebiliyorlar, birbirleriyle etkileşimde bulunabiliyorlar. Gerçek lokasyon bazlı, yüz yüze temaslarla anlamlı ilişkiler kurabiliyorlar” şeklinde konuştu.

Multiverse’lerin bir Metaverse olması ve herkes tarafından erişebilir olması için ilk olarak, bir Metaverse altyapısının oluşturulması ve global standart ve protokollerin geliştirilmesi gerektiğini de vurgulayan Hantal, Açık Artırılmış Gerçeklik Bulutu (Open Augmented Reality Cloud) Derneği, kendisinin de dahil olduğu 12 kişilik uluslararası bir yönetici ekibi ve derneğin 300’ü aşkın üyesi ile birlikte Metaverse standartlarını ve protokollerini geliştirmek için çalıştıklarını dile getirdi. Ayrıca, Açık Coğrafi Uzamsal Konsorsiyum (Open Geospatial Consortium) tarafından yetkilendirilen Opern AR Cloud’un geliştirdiği standartın şu anda onay aşamasında olduğunu söyleyen Hantal, “Bu Coğrafi Konumlama (Geopose) standardı bir gün var olan tüm Multiverse’ler tarafından kullanılırsa, bu multiverse’ler birlikte çalışabilir ve birbirleriyle konuşabilir olacaklar. Böylece bir Metaverse’te olan bir içerik diğer Metaverse’lerde de görüntülenebilir olacak” ifadelerini kullandı.