Hiper Bütünleşik Sistemler, Dijital Dönüşümde BT Maliyetlerini %60 Oranında Azaltıyor

Geçtiğimiz günlerde IDC Türkiye tarafından düzenlenen IDC CIO Zirvesi’nde Türkiye’nin COVID-19 sonrası hem kamu hem de özel sektörde dijital dönüşüme yönelimi tartışıldı. Etkinliğin öne çıkan konuları dijital dönüşüm ve BT altyapılarında uygun maliyetli bulut çözümleri oldu.

Kurumsal bulut bilişim sektörünün liderlerinden Nutanix (NASDAQ: NTNX), “IDC Türkiye 2020 CIO Zirvesi Araştırması”na göre, CIO’ların %62’sinin, ekonomik gerilemenin üstesinden gelmede dijital dönüşümü hızlandırmanın en önemli aksiyonlardan olduğunu belirttiğini duyurdu. Diğer önemli eylemler, yeni teknolojiler oluşturmak (%45), BT altyapısını modernize etmek (%40), bulut hizmetleri gibi kolayca yukarı ve aşağı ölçeklenebilen ve uygun maliyetli çözümler (%31) oluşturuyor. Rapora göre önümüzdeki yıl ön plana çıkacak konular ise şu şekilde sıralanıyor: Gelişmiş güvenlik çözümleri (%64), yedekleme (%55), depolama yönetimi (%33) ve esnek kapasite sağlayan bulut çözümleri (%33).

Nutanix Türkiye Müdürü Tarık Ertuğrul, “Dijital Çağ İçin Hibrit Bulutları İnşa Etmek” panelinde, “Dünyadaki firmaların %70’i ya dijital dönüşüm projesi hazırlıyor ya da önceden planlanmış dönüşüm projeleri yürütüyor. Geçen yıl şirketlerin yaptığı yaklaşık 2 trilyon dolar olan BT harcamalarının %40’ı dijital dönüşüm projelerine harcandı. Dijital dönüşüm, şirketlerdeki üretkenliği %40 artırıyor ve şirketlerin yeni ürün ve hizmetleri pazara daha hızlı sunmasını sağlıyor.” dedi.

Ertuğrul sözlerine şöyle devam etti: “Kurumların BT altyapısını incelediğimizde uygulamalarını çalıştırmak için çoğunlukla sunucular, veri depolama ürünleri ve SAN switch’lerden oluşan üç katmanlı geleneksel bir mimari kullandıklarını görüyoruz. Farklı katmanların farklı kişiler tarafından kontrol edildiği bu yapılar hem maliyetli hem de yönetilmesi zordur. Şirketlerin BT departmanları, zamanlarının %80’ini bu karmaşık yapıları yönetmeye harcıyor. Genel bulutlar iyi bir alternatif gibi görünse de Nutanix olarak yaptığımız araştırmamız, şirketlerin %73’ünün uygulamalarını genel buluttan veri merkezlerine geri taşıdığını gösteriyor. Nutanix olarak geliştirdiğimiz hiper bütünleşik sistemle sınırsız büyüyebilen, yönetimi kolay bir platform oluşturduk. Hibrit bulut platformunda sanallaştırmadan otomasyona, nesne platformundan dosya depolama ihtiyaçlarına, mikro hizmet altyapısından veri depolama optimizasyonuna kadar genel buluttaki rahatlığı ve deneyimi veri merkezlerine getiren bir hizmet sunuyoruz. IDC’nin araştırması ayrıca, Nutanix’in hiper bütünleşik konseptinin BT operasyonel maliyetlerini %60, altyapı maliyetlerini %39, plansız kesintileri %97 azalttığını, sistemin maliyetini yedi ayda geri ödediğini ve sistem kurulumu için gereken sürenin %71 daha az olduğunu gösteriyor.”