Gönül Kamalı

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı

Gönül Kamalı, 1983’te Menesha High School, Wisconsin, US’den mezun olmuş ve 1985’te University of Wisconsin, Oshkosh, US’de Computer Science Bölümü’nde eğitim görmüştür. 1988’de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği’nden mezun olmuştur.

Gönül Kamalı,  günümüzün aktif teknoloji  yolcularından biri olmakla beraber,  28 yıldır Telekomünikasyon ve Internet altyapılarındaki teknolojik devrimlerin ve Digital Dönüşümün Türkiye’de gerçekleştirilmesi için öncü rolünü üstlenmiştir. Bu yolda başarıya giden adımlar olan yenilikçi teknolojilerin Türkiye’de üretilmesi için sistemlerin kurulması, teknik bilgi ve birikimin ülkemizde oluşturulması, uzmanlıkların ve yönetici kadrolarının yetiştirilmesi konularına liderlik etmiştir. Türkiye’ye know-how transferi olarak getirilen teknolojilerin başında Sayısal Telefon Santralleri, SDH transmisyon sistemleri, GSM Mobil teknolojileri, Internet üzerinden ses ve görüntü taşıma sistemleri gelmektedir. Telekomünikasyon ve Mobil sistemlerin Siber Güvenliğini sağlayacak yerli teknolojilerin geliştirilmesi için Türkiye’deki en büyük ARGE labratuvarının kurucusu olmakla beraber Google Web RTC üzerine dünyadaki ilk Siber Güvenlik protokolünün oluşturulmasına öncülük etmiştir.

Türkiye perspektifinden bakıldığında, liderlik ettiği ekibi ile birlikte üç ana konu ile ön plana çıkmaktadır;  

Türkiye’nin en başarılı ve en büyük Telekominikasyon ARGE’sinin yöneticisi olan Gönül Kamalı, 2014-2017 yılları arasında bu alanda Sanayi Bakanlığı’nın Netaş’a verdiği En İyi ArGE Merkezi ödülleri ile bu alanda en kaliteli ARGE olmanın gururunu taşımaktadır.

Gönül Kamalı’nın en büyük motivasyonu ilkleri gerçekleştirmek ve yapılmayanı yapmak olmuştur; Türkiye’de kritik bir boşluğu doldurmak üzere Siber güvenlik alanındaTürkiye’nin en büyük ARGE’sinin de kurulması ve  bir iş birimi haline getirilmesi gibi stratejik konuların, ülkemize kazandırılması  bunun en güzel örneklerinden biridir.

Lise eğitimini AFS aracılığı ile Amerika’da tamamlamış ve o yıllarda ülkesini yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek, Türkiye’de ekonomik refahın sağlanmasına ve isdihdamın artmasına katkı sağlamak  hedefini üstlenmiştir.

Türkiye’yi Amerika’da temsil etmek güdüsü ile başlayan yolculuğu, onu mesleğinde de global dünyada Türkiye’nin temsil edileceği alanların yakalanması ve Türkiye’de en iyisini yapıp bunu dünyaya taşımak misyonuna odaklamıştır.

Üniversite’yi bitirdiğinde Gönül Kamalı, uluslararası temsilin kendisine verilebileceği, orada liderlik edebileceği yer olarak Netaş’ı tercih etmiştir. Burada ilk olarak bir mühendis olarak çalışmış ve aldığı görev gereği İngiltere’ye  gitmiştir. Orada hızla takım liderliğine yükselerek o günlerde birlikte çalıştığı iş arkadaşları, bugünün yöneticileri ile beraber Türkiye’de Netaş’ı Yazılım İhracat Şampiyonluğu’na taşımıştır.

Yazılım ihracatı konusu Gönül Kamalı’nın Türkiye’de liderlik ettiği diğer öncü konulardan biridir. Türkiye’de bu konu Netaş ile başlamış bir süreç olup firma olarak son beş yıldır yazılım ihracatı şampiyonu olmanın gururunu taşımaktadır. Gönül Kamalı, beş yıldır bu ekibin başında görev alırken aralıksız olarak işi büyütmek için çalışmaktadır. Diğer dahil olduğu ve yönettiği bir konu Ar-Ge’de hizmet ihracatı olup, yurtdışına verilen servisleri içeren bu alanda, Netaş üçüncülük ödülü sahibidir.

Yazılım ihracatı, Gönül Kamalı’nın Türkiye’nin stratejileri ve oluşturdukları başarı öykülerini de örnek model olarak anlattığı ve iki kurumda da liderlik ettiği bir konudur. Sözkonusu kurumlardan bir tanesi Yazılım Sanayicileri Derneği’dir. Gönül Kamalı burada yönetim kurulunda Başkanlık görevi ile devam edecektir.

Strateji gönüllüsü olarak, Ticaret Bakanlığı ile beraber stratejilerin yürütülmesi, modellemelerin yapılması, teşvik sistemlerinin çıkartılması ve büyütülmesi ile ilgili alanlarda çalışmalarına devam etmektedir.

Gönül Kamalı’nın aynı zamanda NETBAN (Yeni ve Gelişen Teknolojiler İş Melekleri Ağı) Yönetim Kurulu Üyesi, GEMIM, Elektrik Mühendisleri Derneği, American Field Serve Organization – AFS/ Türkiye Kültür Dernekleri’nde üyelikleri bulunmaktadır.

Ayrıca, uluslararası platformda, Netaş’ı  Eureka Celtic Plus Yönetim Kurulu Üyesi ve Net World 2020 Haberleşme şebekeleri ve servisleri  Avrupa Teknoloji Platformu Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2015-2016 yılları arasında Türkiyeyi temsil etmiştir.

Gönül Kamalı’nın hedefi, üstlendiği her işi kalite ve uluslararası standartlarda başarı ile yapılmasına öncülük etmek ve istenilen modelde, Türk usulü ve Türk harmonisi katılmış işler yapmak olmuştur. Hedeflerini her zaman global seviyede tutmuş, Kanada, Amerika, İngiltere üçlemesinde kalite standardı ne ise Türkiye’yi de aynı kalite standartlarına getirmek için çalışmıştır. Sanayi ve Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan desteklerle hedeflerine yürümüştür.

Gönül Kamalı, uzun vadeli planlar ve hedeflere gitme ve o yolda çok büyük ısrar ve tutumla ilerleme ve irade ortaya koymanın öngörülebilen başarıyı getirdiğini düşünüyor. Ortak stratejinin önemini vurguluyor. Birlikte hareketin insanı güçlü kıldığını savunuyor. Hedefi, her zaman attığı cesur adımlar ve ortaya koyduğu irade ile uluslararası başarılar.

2000 yılında Nortel’in en büyük sürümlerinden bir tanesi olan internet dönüşümü sürecinde, yönetici konumunda yeralmış ve sesin görüntünün internet üzerinden taşınmasını içeren proje ile Nortel’in en büyük sürümlerinden birine imza atmıştır.

Hobileri sosyal dayanışma üzerine kuruludur; Yardım kurumlarında gönüllü olarak bulunmak, bu şekilde toplumsal katkı ile faydalı olabilmek en çok önemsediği konulardır. En büyük dayanağı kendini bir vatandaş olarak katkı sağlayabilen birisi olarak görmek, çözüm oluşturmaya destek olmaktır.

Kültürlerarası iletişim ilgi ile takip ettiği bir konu olup seyahati sevmesini de beraberinde getirmektedir. Sanatsal boyutta dekorasyona ilgisi vardır. Spor yapmak, el sanatları ve tiyatro şimdilerde pek kolay zaman ayıramadığı diğer ilgi alanları arasındadır.

Gönül Kamalı’nın amacı, Türkiye’yi ileri ve öncü teknolojilere taşımak, Türkiye için en iyi liderleri ve yöneticileri yetiştirmek üzere öncü model oluşturmak, şirket büyümeleri ve marka yaratmaları üzerine staratejiler oluşturmaktır.

26 yıl NETAŞ’ta icra kurulu üyesi ve çeşitli yönetim pozisyonlari ile YASAD’da (Yazılım Sanayicileri Derneği) uzun yıllar başkan yardımcısı olarak büyük projeler ile başarılı çalışmalara imza atmistir. 2016 yılında Oxford Worldwide Press Publication’ının “Successful People in Turkey” yayınında yer almaya layık görülmüştür. 2017 senesinde Hayat Bilişim Holding’de İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmış, 2018 yılında Doruk Otomasyon Yazılım ve San. Tic. A.Ş.’de  Genel Müdürlüğü ve 2019 yılından itibaren MODEL İcra Kurulu Başkanlığı ve kurucu ortağı olduğu ThinkBig Digital Solutions şirketinde CEO görevini sürdürmektedir.