Yeni nesil uydular pazarında Türkiye

Uyduların bile artık son kullanıcıya hizmet etmesi gündeme geldi ve yeni pazarlar oluştu. Yakın yörünge uyduları ile uydu iletişimi, işlevi ve görevinin daha kolay yönetimi bireylerin uyduya erişimini sağladı. Bu durum elektronik sanayisinde çalışma yapan birçok firmanın dikkatini ve ticari eğilimini bu yöne eğrilmesini sağladı.

Özellikle teknolojinin orta doğuya açılan kapısı olan Türkiye; uydu imalat, fırlatma ve yer istasyonu çalışmalarında birçok görev üstlenecektir.

Yakın yörüngede Türkiye uydu pazarı büyük ölçüde önemli bir yükseliş yaşayacaktır. İlk adımda uydunun ne işe yaradığı hangi sensörlerle vazifelendirildiği değil, uydusu olmayan ülkelerin uydu edinme ve sonrasında bu konuda gelişme adımları uydu satın almada başlayacaktır.

Yakın ve orta yörünge uydu; navigasyon sistemleri, haritalama ve istihbarat konularında halen fayda sağlarken, ileri zamanlarda tüm dünyanın ön gördüğü durum; özellikle savaşlarda uyduların rolü büyük olacaktır. İşte bu son nokta yani uydu savaşları; tüm ülkelerin özellikle de Türkiye’ye komşu MENA bölgesi, ülkelerin başlıca edinme konuları olacaktır.

Yakın yörünge konusunda çalışmalar ilk başta TÜRKSAT tarafından başlatılmış olsa da, İTÜ başta olmak üzere üniversitelerde ve özel sektörde yer alan ve adını duyurmaya başlayan Planet, Gümüş Space, Helleo Space ve Küpsat gibi firmalar çalışmalarına hız vermiş durumda.

Yüksek teknoloji ürünlerine verilen devlet desteklerinin artması buna artı etken olacaktır. Halen yüksek teknoloji üreten ve işleyen bu yönde teknoloji geliştiren firmalarımız, Profen, Ctech, Neta, Panod gibi firmalarımız Devlet Sanayici İş Birliği ile yerli milli uydu imalatında hatırı sayılır adımlar atacaktır.

Yakın yörüngede Türkiye’de neler yapıldığı TÜRKSAT çalıştayında daha net ortaya çıkacaktır. 18-19 Ekim tarihlerinde Ankara ATO binasında yapılacak çalıştay sadece Türkiye içinde yapılan yakın yörünge uydu çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Detaylar www.simdi.turksat.com.tr’den bakılabilir.

Türkiye uydu sektöründe büyüme, istihdam yaratma ve seri uydu imalatında farkındalık yakaladı. Bu farkındalık sadece uydunun imalatında değil, aynı zamanda fırlatmada da oluşmuş durumdadır.

Yakın zamanda Türkiye Elektronik Sanayisi yakın yörünge uydu çalışmalarına ilişkin güçlü yapıya kavuşacaktır.

Türkiye uzay programlarında yer alma kararı ile uydu ve uzay kavramlarının farklılığı ve önemine dikkat çekmektedir. Teknolojinin var olduğu ülkelerin halen birçok ülkeye uyguladığı ambargolar pazarın daha da önemli bir hal almasını sağlamaktadır.

Sadece yakın değil orta ve uzak yörüngede de yapılan çalışmalar, stratejik planlamalara yön verdiği gibi aynı zamanda ülke ekonomisine de büyük fayda sağlayacaktır.

Tüm bu çalışmalar insanlık için, tarımdan, yerleşim yeri tespitine, görüntü tedariki, afet, yangın tespiti, deprem simülasyonlarına hizmet anlamına geldiği gibi, eş zamanlı savaş tekniklerinin bu alanda kullanımının gelişmesi ile aynı zamanda da tehditleri de içerisinde barındırmaktadır.

Türkiye, uydu pazarına çok hızlı ve etkin dahil oluyor. Yatırım yapacaklara ve konu hakkında iştigal edenlere duyurulur.

(Yazıyla ilgili görüş ve düşüncelerinizi [email protected] adresine göndererek yazarımızla paylaşabilirsiniz.)

Uydu sistem kurulumu konularında 1986 yılında Berlin Satelliten-Hub’ta görevli teknisyen olarak göreve başladı. Altı metre çaplı antenlerle uzak yörünge uydularını Türkiye’den izlenme çalışmaları için kurduğu uydu firması halen çalışmalarına devam etmektedir. TUYAD kurucu üyesi ve halen Yönetim Kurulu Başkanı olan Özaydın, Global Vsat Forum Türkiye temsilcisi ve Dijital Yaşam dergisi sahibidir. 2000 yılından bu yana Hedef Koç danışmanlık firması ile uydu teknolojilerinde bilirkişilik ve uydu kapasite satış, proje geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Ülkemizde Küpsat A.Ş., A.B.D.’de CubeSat Inc. adı ile kurduğu iki ayrı firma ile küçük uyduların satışı ve ülkemizde seri üretimini amaçlayan çalışmalar yapmaktadır. Birçok üniversitede ve kamu kuruluşunda danışmanlık yapmakta, uydu uzay ve yer istasyonları konularında dersler vermektedir. Bazıları müstear isimle yazılmış basılı dokuz adet kitabı bulunmaktadır.
Dijital Gündem

BEDAVA
İNCELE