Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2021 Raporu açıklandı

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) tarafından hazırlanan, ‘Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2021 Raporu’na göre, Türkiye’nin 2021 yılı dijital dönüşüm endeksi 5 üzerinden 3,24 olarak ölçüldü ve son iki yıldaki yükselişini korudu.

Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2021 Raporu’ndaki verilere göre, 2021’de dijital dönüşümün geçen yıla göre bir miktar daha artmış olduğunu belirten TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kızıltan, “Pandemiyle birlikte tüm dünyada dijital dönüşümün hızlanması karşısında ülkemizde de dönüşüm hızının artmış olması sevindirici bir gelişme. Bununla birlikte ülkemizin, potansiyeli ve hedefleri göz önünde bulundurulduğunda çok daha yüksek bir sıçramaya ihtiyaç duyduğu da aşikardır. Bu sıçramayı gerçekleştirebilmemiz için en öncelikli olarak nitelikli iş gücü kaynağının geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik ulusal vizyonumuzun güçlendirilmesi, girişimci ekosisteminin geliştirilmesi ve altyapı yatırımlarının hızlandırılması gerekiyor. Bu dört gelişim alanında atılacak tüm adımların TÜBİSAD olarak destekçisi ve takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2021 Raporu”nda ön plana çıkan bulgulara göre, “2021 yılında Türkiye’nin dijitalleşme notunun, ekosistem, yeterlilik, kullanım ve dönüşüm olmak üzere 4 bileşeninin tamamında 2020 yılına kıyasla olumlu değişim gözlenirken raporda, ‘Ekosistem’ bileşeninin ‘yasal zemin ve işleyiş’ ile ‘yenilik ve yatırım ortamı’ olmak üzere iki boyutunda geçen yıla kıyasla iyileşme yaşandığı belirtiliyor. ‘Satın alınabilirlik’ boyutundaki performansın güçlü olduğu ve 2020 yılındaki 4,54 olan değerin 2021 yılında daha da iyileşerek 4,63’e yükselmiş olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca, kullanım bileşeni ‘bireysel’, ‘iş dünyası’ ve ‘kamu’ olmak üzere 3 alt boyutta incelenirken, her 3 boyutun notlarının birbirine yakın olduğu görülüyor. ‘Kamu kullanımı’ 10 alt boyutu itibarıyla Türkiye Dijital Dönüşüm Endeksi’nde en hızlı gelişme görülen boyut olmuş durumda bulunuyor. ‘Dönüşüm’ bileşeninin iki alt boyutu olan ‘dijitalleşen ekonominin’ ve ‘dijitalleşen toplumun’ geçen yıla kıyasla gelişme kaydettiğinin vurgulandığı raporda, COVID-19 salgınının sektör üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olmadığı da belirtildi.”