Turkcell’den Teknoloji Sektörünün İlk Entegre Faaliyet Raporu

Turkcell, uzun vadeli değer yaratma stratejisini ve özgün iş modeli kapsamında yürüttüğü başarılı faaliyetlerini sürdürülebilirlik bakış açısıyla paydaşlarına aktardığı, Türkiye’de teknoloji sektörünün ilk Entegre Faaliyet Raporu’nu yayımladı. Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin belirlediği çerçeveye uygun olarak hazırlanan Turkcell 2020 Entegre Faaliyet Raporu’nda tüm paydaşlara Turkcell’in uzmanlık ve yönetim becerisi ışığında entegre ve sürdürülebilir değer yaratma faaliyetlerine ilişkin bir değerlendirme sunuldu.

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, Entegre Faaliyet Raporu hazırlamanın sadece Faaliyet ve Sürdürülebilirlik raporlarının bir arada sunulmasının ötesinde bir bakış açısı değişikliğinin de göstergesi olduğunu söyledi. Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “2020 yılı faaliyet döneminde dijital odaklı öngörülü stratejimiz ve çeşitlendirilmiş iş modelimiz ile başarılı operasyonlarımızı sürdürdük, güçlü finansal ve operasyonel sonuçlara imza attık. Teknoloji ve iletişimin gücünü topluma fayda yaratabilecek bir kaldıraç minvalinde kullanan bir şirket olarak sürdürülebilir bir gelecek yaratmak gayesi ile bu alanda da çalışmalarımıza devam ettik. İnsan Hakları ve Çevre Politikalarımızı yayımlayarak bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyduk. Birleşmiş Milletler CFO Görev Gücü’nde yer alarak 75. BM Genel Kurul toplantısında açıklanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Finans ve Yatırım Prensipleri’nin oluşturulmasına katkı sunduk. 5 yıl vadeli 50 milyon Avro tutarında yeşil kredi finansman anlaşmasıyla Türkiye’de bugüne kadar yapılan en uzun vadeli kurumsal yeşil kredi anlaşmasına imza attık. Entegre Değer Yaratma ve Sürdürülebilirlik Komiteleri’nin kurulması ile sürdürülebilirlik yaklaşımımızı üst yönetim seviyesinde sahiplendik. Yatırımcı ve paydaşlarımızı daha bütüncül bir perspektif ile bilgilendirdiğimiz Entegre Faaliyet Raporumuz ile Turkcell’in öncü kimliğini bu alanda da sürdürerek sektörümüzde bir ilke imza attık. Entegre Raporlamayı kurumsal raporlama aracımız olarak gelecek yıllarda da kullanmayı sürdüreceğiz.”

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz