Ticari Yazılım Tercihinde Öncelik, Veri Güvenliği ve Fiyat

????????????????????????????????????

Pandemi sürecinde işletmeler hızla dijital dünya ile tanışırken istedikleri her yerden ve cihazdan işletme verilerine ulaşabilme imkanına da sahip oldu. Ticari Yazılım’da tüketici davranışlarını anlamaya yönelik pazar araştırmasında ise ilgi çekici sonuçlar ortaya çıktı. Yeni bir program alınacağı zaman akla gelen ilk sorular “Veri Güvenliği” ve “Fiyat Bilgisi” oldu.

Türkiye çapında 22 farklı sektörden, mikro, küçük ve orta büyüklükteki firmalarda ticari ve muhasebe yazılımı satın alımından sorumlu 325 kişiye telefon anketi uygulandı. Araştırmada, veri güvenliği ve fiyatın oldukça öncelikli konular olduğu belirlendi. 

Türkiye’nin bulut teknolojisi üzerinden ticari yazılım hizmeti veren ilk firmalarından olan DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, “Özellikle mobil dünyadaki gelişmelerle internet tabanlı program ve uygulamalar her alanda olduğu gibi muhasebe ve diğer ticari yazılımlarda da hızla ihtiyaca dönüşüyor. Araştırma sonucunda da görüleceği üzere tüketicinin aklındaki “veri güvenliği” sorusu giderildiğinde bulut yazılım birçok avantajıyla pazarda çok daha hızlı bir şekilde yol alacak gibi görünüyor” dedi.   

Araştırmada “Yeni bir Ticari ve Muhasebe programı alırsanız, satın alma kararınızı hangi unsurlar etkiler?” sorusuna %52 ile ilk akla gelen cevap “fiyat” oldu. Görüşülen kişinin sıraladığı unsurlar arasından en önemlisi sorulduğunda ise en yüksek cevabı %26 ile “veri güvenliği” aldı. 

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin önem verdikleri kriterler de farklılık gösterirken, küçük ölçekli firmalarda “veri güvenliği” ve “fiyat” unsurları öne çıktı. Orta büyüklükte firmalarda ise “ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklerinin olması” ve “kullanacak kişinin daha önce de bu programı kullanmış olması”nı öncelik verilen kriterler olarak belirlendi.

DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay

Araştırmada kişilerin %75’i internet üzerinden kullanılabilen ticari programlardan haberdar olduğunu belirtirken, ticari yazılım hizmetini internet tabanlı bir yazılımdan almaya duyulan güven ise %47 olarak ortaya çıktı.  

Diğer bir ilgi çekici sonuç ise ticari satın alma kararını veren kişiyle ilgili. Firmada tek başına karar veren kişilerin oranı %67. Tek başına karar verenler içinde ise finans / muhasebe müdürlerinin oranı %11 iken ortaklaşa karar alanlar içinde finans / muhasebe müdürlerinin satın almaya etkisi %95 oranında. 

Ticari yazılımın hangi amaçla kullanıdığıyla ilgili ise; en yüksek kullanım alanı %92 ile muhasebe yönetimi olurken, onu %83 ile e-fatura ve e-arşiv çözümleri, %60 ile stok depo, %50 ile de üretim yönetimi takip etti.