TEKNOFEST’te başvuru süreci devam eden yarışmaları kaçırma!

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde bu yıl 41 ana yarışma-102 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları arasında yer alan Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması, Robotik Yarışmalar ve TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri için başvuru süreci devam ediyor.

Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması

Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile “Milli Teknoloji Hamlesi”ne ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla tasarlanan yarışma üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Yarışmaya başvuru sırasında Türkiye’de ve KKTC’de öğrenim gören ön lisans veya lisans öğrencileri katılabiliyor. Son katılım tarihi ise 02 Ocak 2023.

Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması

Lise öğrenimine devam eden öğrencileri, Antarktika ve Arktik bölgelerde kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik eden yarışma öğrencileri aynı zamanda kutup bilimleri alanında araştırmalar yapmaya yönlendiriyor. Yarışmada öğrencilerin bu alanda yapacakları nitelikli çalışmalarla ülkemizin de gelecekte uluslararası bilimsel çevrelerde önde gelen ülkelerden biri haline gelmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Sosyal ve beşeri bilimler, canlı bilimleri, fiziki bilimler ve yer bilimleri olmak üzere 4 ana alanda ve bu alanların altında yer alan tematik alanları kapsayacak şekilde düzenlenen yarışmada başvurular 02 Ocak 2023 tarihine kadar yapılabiliyor. Yarışma, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencilerinin katılımına açık.

Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması

Lise öğrenimine devam eden öğrencilerin, iklim değişikliği hakkında farkındalıklarını artırmak, ülkemizdeki doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek, bu konu hakkında toplum bilincini oluşturmak ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine yönelik çözümler üretmelerini sağlamayı amaçlayan yarışma 6 ana alanda 22 alt kategoride düzenleniyor. Ekonomik sektörler, hava ve iklim, sürdürülebilirlik ve refah, su araştırmaları ve toplumsal farkındalık ana alanları başlığı altında biyoçeşitlilik ve ekosistemler, arazi kullanımı ve toprak, orman, tarım, hayvancılık, sanayi, ulaşım, enerji, turizm, hava kirliliği, sera gazları, hava kalitesi, su yönetimi, içme – kullanma suları, su kirliliği, suyun geleceği, okyanus asidifikasyonu, iklim direnci, atık yönetimi, sağlık ve kaliteli yaşam, kentsel yapılaşma ve toplumsal farkındalık kategorileri yarışmanın alt alanlarını oluşturuyor. Adaylar 02 Ocak 2023 tarihine kadar başvuruda bulunabiliyor.

Robotik Yarışmalar

Uluslararası MEB Robot Yarışması, ülkemizde meslekî ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri süresince edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesi, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması amacıyla düzenleniyor. MEB ve TÜBİTAK işbirliğinde her yıl farklı bir şekilde düzenlenen yarışmada 14 farklı kategori bulunuyor. Robotik yarışmalarda ön elemesi yapılacak kategoriler, Hızlı çizgi izleyen ve Mini Sumo için son başvuru tarihi 30 Aralık 2022, ön elemesi yapılmayacak kategoriler ve diğer kategoriler içinse son başvuru tarihi 17 Şubat 2023.

TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri

TÜBA tarafından her yıl açıklanan tematik program ile ilgili konu başlıklarını içeren YÖK doktora tezi yazarları bireysel olarak teknoloji ve tasarım, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim, sağlık, tarım ve ekoloji teknolojileri ve biyoteknoloji alanlarında, ayrıca uluslararası ilişkiler, kalkınma politikaları, eğitim yaklaşımları ve güvenlik politikaları konularını içeren sosyal bilimler alanlarında başvuruda bulunabiliyor. Başvurular dijital olarak yapılıyor. Adayların şahsen başvuru yapabilmesinin yanı sıra TÜBA Üyeleri ile YÖK, TÜBİTAK, TÜSEB ve Üniversite Rektörlükleri tarafından da aday önerileri yapılabiliyor. Doktora tezlerinin bilimsel değerlendirme süreçleriyle değerlendirileceği ödül programında birinci olan tez yazarına 50 bin, ikinciye 40 bin ve üçüncüye ise 30 bin Türk Lirası ödül veriliyor. TÜBA Doktora Bilim Ödülleri için son başvuru tarihi ise 10 Şubat 2023.

Dijital Gündem

BEDAVA
İNCELE