Siber güvenlik meslek yüksekokulları açılıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında, “Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları Açılmasına İlişkin Protokol” imzalandı.

İmza töreni, YÖK Başkanı Erol Özvar ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’un katılımıyla YÖK’te yapıldı.

Ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda belli bir alanda ihtisaslaşmış meslek yüksekokulları açarak, sektörün talep ettiği niteliklere sahip iş gücünü yetiştirmeye büyük önem verdiklerini belirten YÖK Başkanı Erol Özvar, sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile siber güvenlik meslek yüksekokullarının ve programlarının açılmasına ilişkin protokol ile siber güvenlik alanında yetkin ve nitelikli iş gücü inşa edilmesini, siber güvenlik öğretim programlarının geliştirilmesini, alandaki eğiticilerin beceri ve yetkinliklerinin artırılmasını, yükseköğretimde mevcut siber güvenlik eğitim içeriklerinin zenginleştirilmesini, siber güvenlik öğretim programlarının yaygınlaştırılmasını ve siber güvenlik alanındaki istihdamın artırılmasını hedefliyoruz.”

Protokolün ardından siber güvenlik ihtisas meslek yüksekokullarının açılacağı pilot üniversiteleri belirleyeceklerini de söyleyen Özvar, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin de bu meslek yüksekokullarına, teknik alt yapı uzman desteği ve mezunların istihdamı konularında olabildiğince katkı vermeye çalışacağını, ayrıca bilişim sektörü, iş gücü piyasası ve üniversiteler arasında köprü görevi üstleneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ise, uluslararası siber güvenlik endekslerinde üst sıralarda yer alan ülkelere bakıldığında yüzde 60’ında ilk veya orta öğretim seviyesinde bile siber güvenlik müfredatının bulunduğunun altını çizerek, “15-24 yaş aralığındaki gençlerin, nüfusun yüzde 15,3’ünü oluşturduğu ülkemizde, bu alanda önemli bir potansiyel bulunuyor. Bu potansiyeli, teknolojiyi sadece tüketen ve takip eden değil üreten ve yön veren bir neslin yetişmesi için iyi değerlendirmek zorundayız. Nitelikli uzman yetiştirmenin yerli ve milli ürün geliştirmek kadar önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

3 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttükleri çalışmalar neticesinde Türkiye’nin ilk siber güvenlik meslek lisesinin açıldığını hatırlatan Koç, “Henüz ikinci yılında fen lisesine gidebilecek öğrenciler tarafından tercih edilmeye başlandı. Tüm bunlar nitelikli siber güvenlik uzmanlarının yetişmesi adına umut verici” ifadelerini kullanarak, bugün bir başka umut verici gelişme olarak Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı iş birliği ile siber güvenlik meslek yüksekokullarının açılmasına yönelik ilk adımı attıklarını belirtti.

Mezun olacak öğrencilere istihdam desteği

Siber güvenlik meslek yüksekokullarına ilişkin şu bilgi veren Koç, şu şekilde konuştu:

“Açılacak olan siber güvenlik meslek yüksekokulları ile yükseköğretimde siber güvenlik programlarını yaygınlaştıracağız. Kamu, akademi ve özel sektör temsilcileri ile birlikte siber güvenlik ihtisas üniversitelerini belirleyip araştırma ve uygulama merkezlerinin etkinliğini artıracağız. Temel bilgi güvenliği ve siber güvenlik müfredatının standartlaştırılmasını da sağlamış olacağız. Siber olay müdahale uzmanı, siber tehdit istihbarat analisti, güvenlik sistemleri operatörü gibi geleceğin meslek tanımlarını oluşturacağız ve bu okullardan mezun olacak öğrencilere istihdam desteği sağlayacağız. Ön lisans düzeyinde attığımız bu adım, ileride oluşacak lisans seviyesindeki programlara da zemin teşkil edecek. Siber güvenlik alanında bir mottomuz var, siber güvenlik meslek yüksekokullarından yetişecek uzmanların ara eleman değil aranan eleman olacağını peşinen söylemek istiyorum.”