Roketsan’ın Olağan Genel Kurulu 22 Haziran’da Toplanacak

Roketsan’ın Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran’da, şirketin Lalahan’daki tesislerinde gerçekleştirilecek. Toplantıda görüşülecek gündem maddeleri şunlar olacak:

 • Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
 • 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi.
 • 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporu’nun okunması.
 • 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
 • Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
 • Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 • Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
 • Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti.
 • Yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması.
 • Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6’ncı maddesinde yapılacak değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması.
 • 2020 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
 • Sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.
 • Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 395’inci ve 396’ncı maddeleri kapsamında izin verilmesi.
 • Dilek ve temenniler.

Kaynak: www.savunmahaber.com