Manish Pant, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine olan uzun vadeli taahhüdünü vurguladı

Schneider Electric Uluslararası Pazarlar Başkan Yardımcısı Manish Pant, Türkiye’yi ziyaretinde ülkenin enerji verimliliği ve dijital dönüşüm çabalarını takdir ederek, şirketin bu alanda gelişimine destek olmak üzere iş birlikleri, faaliyetleri ve yatırımlarını kararlılıkla sürdürecekleri mesajını verdi.

Pant, Türkiye ziyareti vesilesiyle şirketin enerji verimliliği ve dijital dönüşümü teşvik etme konusundaki kararlılığını yineleyerek Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine olan uzun vadeli taahhüdünü vurguladı.

TÜSİAD başta olmak üzere çeşitli kurumlarla temaslarda bulunan ve Türkiye iş dünyasının liderleri ve sektör paydaşlarıyla görüşmeler gerçekleştiren Pant, sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında hızlı ve kararlı iklim eylemlerinin, enerji verimliliğinin ve dijitalleşmenin kritik önemini paylaştı. Aynı zamanda, iklim değişikliği, ekonomik dalgalanmalar ve hızla gelişen enerji ortamının yarattığı zorlukların ele alınmasında iş birliğine dayalı gelişime duyulan ihtiyaca dikkat çekti.

Yaptığı açıklamalarda Pant; “Dünyanın iklim değişikliği nedeniyle hızlı ve kararlı bir küresel eyleme gereksinim duyduğu inkar edilmez bir gerçek. İç içe geçmiş iklim ve enerji krizlerinin temelinde sürdürülebilir olmayan bir enerji modeli yatıyor. Kömür ve petrol gibi karbon yoğun enerji kaynaklarına olan aşırı bağımlılık, sınırlı tedarikçilerle birleştiğinde, enerji fiyatlarını ekonomileri zayıflatan bir konuma çıkarabiliyor. Bu zorluklara yanıt vermek enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ve karbonsuzlaştırmakla ve aynı zamanda enerji verimliliğini temel bir araç olarak kabul etmekle mümkün olabilir. Dijital devrim, bu noktada kritik bir önem kazanıyor. Schneider Electric olarak biz bu doğrultuda 100’ü aşkın ülkede enerjinin güvenli, verimli ve sürdürülebilir kullanımı için dijital çözümler sunuyoruz. 35 yıldır faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’nin de bu kapsamda dönüşümünü önceliklendiriyor ve hem ülke hem de bölge için önem taşıyan atılımlarını destekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Pant ayrıca Türkiye’nin iklim eylemi konusundaki proaktif duruşunu takdir ederek, “Türkiye yenilenebilir enerjiye bağlılıkla önemli yatırımlara imza atıyor ve fosil yakıt ithalatını azaltmak gibi geleceğe yönelik iddialı hedeflerle net sıfır yolculuğunu sürdürüyor. Schneider Electric olarak biz de Türkiye’nin sürdürülebilirliği ekonomik bir strateji olarak benimseyerek ekonomik büyüme ve çevresel sorumluluk arasında sinerji yaratma çalışmalarına ortak olmaktan ve bu konuda önemli yatırımları hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Başta Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ’ler olmak üzere kurumların yeşil ve döngüsel uygulamalara geçişini desteklemeye ve Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Dijital Gündem

BEDAVA
İNCELE