İşveren ve işçinin özlük dosyası içerisindeki hakları

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) destekleriyle 17 Mayıs 2022 tarihinde Ankara’da KVKK Binası’nda bu yıl 5’incisi düzenlenen e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi’nde Dijital Gündem’e konuşan Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Esra Yiğit, işverenin işçinin özlük dosyasında hangi verileri saklayabileceğini anlatarak, işçinin de bu konudaki taleplerine değindi.

Özlük dosyası tutma yükümlülüğünün de bir kişisel veri işleme faaliyeti olduğu belirten Dr. Esra Yiğit, “Özlük dosyasında nelerin yer alacağı mevzuatımızda düzenlenmemiştir. Sadece iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında birkaç tane istisna var. İş sağlığı ve güvenliğine dair bazı belgelerin özlük dosyasında tutulması gerektiğini söylüyor. Ama bunlar dışında biz özlük dosyasında neler olması gerektiğini mevzuatta göremiyoruz. Dolayısıyla iş ilişkisinin kurulması, devamı ve sona ermesinde gerekli olan bütün verileri işveren özlük dosyasında saklayabilir. Zaten İş Kanunu’nun 75’inci maddesinde işverenin özlük dosyası tutma yükümlülüğü düzenlenmiştir. Bu da kanunlarda ön görülen işleme faaliyetinin iş hukukundaki en önemli örneğidir” dedi.

İşçinin de Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ndan kaynaklı haklarını özlük dosyası içerisinde kullanabileceğini dile getiren Yiğit, “Örneğin; özlük dosyasını inceleyebilir, örneğini alabilir, kendisi hakkında nelerin saklandığını öğrenebilir. İşçinin dosyaya veri ekletme veya dosyadan veri sildirme hakkı, Alman hukukunda açıkça düzenlenmiş, fakat bizde henüz böyle bir düzenleme yok. Ama ben işçinin Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında bu hakkının da olabileceğini düşünüyorum. Kanunda açıkça öngörülmemiş ama işçinin böyle bir hakkı olduğunu da kabul etmek gerekir. Çünkü temel bir ilkemiz var. Kişisel verilerinin doğru ve güncel olması. Dolayısıyla özlük dosyasının da doğru ve güncel olması kapsamında işçinin veri ekletme veya veri sildirme hakkı da olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

VİDEO: 113
BAŞLIK: İşveren ve İşçinin Özlük Dosyası İçerisindeki Hakları
KONUŞMACI: Dr. Esra Yiğit – Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dijital Gündem

BEDAVA
İNCELE