Gelecek Dijital Dönüşümle Şekillenecek

Yeni nesil iletişim ve kontrol teknolojisi CC-Link’i dünya genelinde yaygınlaştırmayı hedefleyen CLPA (CC-Link Partner Association), Türkiye Bilişim Derneği tarafından 23-24 Ekim tarihlerinde “Yeni Normalde Dijital Dönüşümün Farkı’’ temasıyla hibrit olarak gerçekleştirilen Kamu-BİB’23 ve BİMY’27 Bütünleşik Etkinliği’ne altın sponsor oldu. Etkinlik kapsamında konuşmacı olarak yer alan CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, çok güçlü bir üretim kapasitesine sahip Türkiye’de dijital dönüşümün gerekli kıldığı ihtiyaçların desteklenmesi konusunda endüstriyel haberleşme teknolojilerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Bizel, bu noktada devreye giren ve Zaman Duyarlı Ağ teknolojisinden yararlanan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı olarak öne çıkan CC-Link IE TSN’nin sanayicilere rekabet gücü kazandırdığının altını çizdi.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin kamu ve özel sektör bilişimi konusundaki en kapsamlı etkinlikleri olma özelliğini taşıyan Kamu-BİB’23 ve BİMY’27 Bütünleşik Etkinliği, 23-24 Ekim tarihlerinde “Yeni Normalde Dijital Dönüşümün Farkı” temasıyla hibrit olarak gerçekleştirildi. Yeni nesil iletişim ve kontrol teknolojisi CC-Link’i (Control&Communication Link) dünya genelinde yaygınlaştırmayı hedefleyen bir açık ağ destekleme kuruluşu olan CLPA’nın (CC-Link Partner Association) altın sponsor olduğu etkinlikte; moderatörlüğünü T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Yardımcısı Yavuz Emir Beyribey’in üstlendiği “Kamu Politikalarında ve Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı’’ konulu panelde CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel ile birlikte Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Adnan Akgöz, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkan Yardımcısı İlhami Aydın, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Şeyda Ertekin ve Siemens Türkiye Dijital Fabrikalar Genel Müdürü Kerim Oal konuşmacı olarak yer aldı.

“Dijital dönüşümün gereklilikleri için çabalıyoruz”

Küresel pazarlarda rekabet edebilmek için fabrikaların hızla değişen ve kişiselleşen ihtiyaçları en hızlı ve verimli şekilde karşılayabilecek dijital üretim bantlarını kurması gerektiğini ifade eden Tolga Bizel, şu açıklamalarda bulundu: “Dünya ekonomisi üzerinde söz sahibi olan güçlerin gelecek vizyonlarına baktığımızda; bilim ve teknolojiye hakim, yeni teknolojiler üretebilen ve bilinçli kullanabilen, teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış ülkeler olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla günümüz tüketicilerinin kişiselleşmiş ürün taleplerine cevap verebilmek için fabrikaların en kısa sürede dijital dönüşüm süreçlerini başlatmaları büyük önem arz ediyor. Bu noktada yapay zeka teknolojilerinin kullanımının artması da önemli bir gereklilik olarak yerini alıyor. Yapay zeka teknolojileri yeni meslek gruplarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Gelecekte, şu an var olmayan sektörlerin, mesleklerin, bilim dallarının ve üniversite bölümlerinin olacağına dair ayak seslerini bugünden duyabiliyoruz. Haliyle geleneksel iş yapış modellerinin de bugün itibariyle bu evrime dahil olması önemli bir nokta. Kısacası; dijital dönüşümün sürekli hale geldiği bu yeni çağda dönüşüme ayak uyduramayanlar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacak diyebiliriz. Bu noktada devreye giren CC-Link teknolojisi, dijital dönüşümün gerekli kıldığı ihtiyaçların desteklenmesi konusunda büyük önem taşıyan endüstriyel haberleşmeyi sağlıyor. CLPA’nın en yeni teknolojisi olan CC-Link IE TSN, Zaman Duyarlı Ağ (TSN-Time Sensitive Network) teknolojisinden yararlanan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı olarak öne çıkıyor. Saniyede 100 megabit ile haberleşebilen endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan bu yeni nesil teknoloji sayesinde, Sanayi 4.0’ın gereklerini yerine getirmek çok büyük ölçüde kolaylaşıyor ve sanayicilerin rekabet gücü artıyor.”

Türkiye yüksek üretim kabiliyetine sahip

Türkiye’nin çok güçlü bir üretim kapasitesine sahip olduğu gerçeğinden hareketle yüksek potansiyelinin doğru kullanılabilmesi için özel sektör ve yeni pazarlara yönelik yeni kamusal planların yapılmasının ve farkındalığın artmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Bizel, “Ülkemizin yapabilecekleri göz önüne alınarak, bu yeni sanayi evresinde mevcut üretim gücümüzün güvenli bir şekilde korunması ve geliştirilmesi için destek ve teşvikler oluşturulmasının faydalı olacağına inanıyoruz’’ diye konuştu.