Bülent Arsal: Siber Güvenlik Stratejilerine İlişkin Yöntemler Anlaşılabilir ve Uygulanabilir Olmalı

5. e-SAFE Siber Güvenlik Zirvesi, 25 Mart 2021’de, “Türkiye’nin Siber Güvenlik Yol Haritası 2.0” teması ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) hibrit olarak gerçekleştirildi.

BTK Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı Bülent Arsal, zirvenin birinci bölümünde “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisinde İlkeler ve Yöntem” başlıklı sunumuyla e-Safe zirvesine katkılarını sundu. Arsal, yapmış olduğu sunumda siber güvenlik stratejileri belirlenirken uygulanacak yöntemlerin anlaşılabilir ve uygulanabilir olması gerektiğine değindi. Arsal, bu stratejilerin, kaynakların etkin ve zamanında kullanımını içeren kapsamlı ve planlı bir çalışmanın ürünü olduğundan bahsetti. Yöntemin belirlenmesinde temel bazı ilkelere de ihtiyaç olduğunu belirtti ve 2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan 11 ilkeye dikkat çekti.

Sunumundan sonra kendisiyle gerçekleştirdiğimiz röportajda, Arsal, sorduğumuz soru üzerine Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan en önemli üç ilkeyi;

  • Ulusal siber güvenlik milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır ilkesi,
  • Kurumlar arası iş birliği çok önemlidir ilkesi ve
  • Yerli milli teknolojilerin geliştirilebilmesi için bunları desteklememiz çok önemlidir ilkesi şeklinde sıraladı.

VİDEO: 16
BAŞLIK: Bülent Arsal: Siber Güvenlik Stratejilerine İlişkin Yöntemler Anlaşılabilir ve Uygulanabilir Olmalı
RÖPORTAJ: Bülent Arsal – BTK Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı
SUNUCU: Buse İlte
ETKİNLİK: 5. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 25 Mart 2021, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara

Buse İlte