Bilişimde destek unsurlarının kapsamı genişletildi

Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla şirketler, kurumlar ve iş birliği kuruluşlarının ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazanmaları amacıyla altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürün ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlanması, tutundurulması, markalaşması için gerekli faaliyetlere yönelik giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasına ilişkin hususlar düzenlendi.

Yeni düzenlemeye göre, yazılım, dijital oyun, e-spor, finansal yazılım ve teknolojiler, blok zincir yazılım ve teknolojiler, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, akıllı şehir ile yeşil dönüşüm yazılım ve hizmetleri, telekomünikasyon, 5G, bulut ve iletişim hizmetleri, veri merkezi, bilişim hizmetleri, sistem bakım ve destek hizmetleri ve dijital aracılık ve hizmet platformları karar kapsamına alındı.

E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı’nın da oluşturulduğu kararda, uygulamada edinilen tecrübeler, sektörel talepler çerçevesinde, uygulanmakta olan çeşitli destek unsurlarının kapsamı genişletildi. Program ile, “TeknoHızlandırıcı İşbirliği Kuruluşu Hızlandırıcı Programları Proje Desteği, Uluslararası Katma Değerli Bilişim Yüklenici Proje Desteği, Yurt Dışı İhale Desteği, Yurt Dışı Dizi/Film ve Oyunlarda Ürün Yerleştirme ile Pazarlama Desteği, Veri Merkezi Desteği, Yazılımcılar İçin Simülatör/Test Ekipmanı Kiralama Desteği, Yurt İçi Fuar Desteği, Hizmet Pazarlama Platformlarına Üyelik Desteği, Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Oyun/Yazılım/Aracılık Platformu Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği, Patent/Fikri Mülkiyet Hakkı Alım Desteği, Yurt Dışı Arama Desteği, Yazılım/Oyun/Mobil Uygulama Test Desteği, Yıldız Ofisleri Desteği, Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisleri Desteği” yeni destek unsurları olarak karara eklendi.