Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu

1969 İstanbul doğumludur. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.  1992 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku dalında Yüksek Lisanını tamamlamıştır. Kamu Hukuku alanında 1995 yılında doktor ünvanını almıştır. 1996 yılında Ankara Hukuk Fakültesine Ceza Hukuku alanında Yardımcı Doçent olarak atanmıştır.  2000 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör ünvanına hak kazanmıştır. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olmuştur. 1991 yılından beri kayıtlı olduğu Ankara Barosu’nun 10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurulu’nda Ankara Barosu Başkanlığına seçilmiştir.  Ankara Barosu 62. Olağan Genel Kurulu’nda ikinci kez Ankara Barosu Başkanlığına seçilmiştir. 26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan Genel Kurulunda Türkiye Barolar Birliği’nin 8. Başkanı seçilmiştir. 14 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Türkiye Barolar Birliği 33. Olağan Genel Kurulunda ikinci kez Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilmiştir.