Alternatif GSM operatörleri desteklenmeli

Geçtiğimiz günlerde bir işletmecinin mart ayıyla birlikte dördüncü operatör olarak abone almaya başlayacağını duyurmasının ardından açıklama yapan Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, “Dünyadaki Sanal Mobil Şebeke Hizmetleri (SMŞH) gelirlerinin dünya telekomünikasyon hizmetleri gelirlerine oranı yaklaşık olarak yüzde 4-5 seviyelerinde. Türkiye’de bu oran uzun yıllardır maalesef yüzde sıfır olarak karşımızda duruyor” dedi.

SMŞH alanında bugüne kadar gelişmiş ülkelerdekine benzer bir pazarın oluşturulamamasının Türkiye için önemli bir ekonomik kayıp olduğuna dikkat çeken Halil Nadir Teberci, “Günümüz dünyasında güçlü ekonomiler arasında yer almak önem taşıyor. Bunun için fırsat yaratacak her türlü gelişmeyi desteklemek değerli olacaktır. TELKODER olarak Sanal Mobil Şebeke Hizmetleri konusunda uzun yıllardır çalışmalar yürütüyoruz. Kısa bir süre önce bir işletmecinin mart ayında sanal mobil operatör hizmeti vermeye başlayacağını duyurması umut verici bir gelişme oldu” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, SMŞH konusunda yaşanan çifte vergilendirme sorununun ortadan kaldırılmasının ve bu hizmetin sunumu hakkında mobil işletmecilere yükümlülük getirilmesinin sektörün gelişmesi için önemli bir adım olacağını belirten Teberci, “Eğer bu alan ciddi manada desteklenir ve SMŞH pazarının oluşması sağlanırsa, mobil şebeke işletmecilerinin gelirleri artarken ülkemizin ekonomisine de önemli katkı sağlanacaktır. Daha net ifade etmem gerekirse; yeni iş sahaları oluşacak, istihdam artacak ve hizmet kalitesinin daha da artması için piyasadaki rekabetin gelişmesi desteklenmiş olacak” şeklinde konuştu.