Almanya Otonom Araçların 2022’de Trafiğe Çıkmasını Hedefliyor

Almanya otonom (sürücüsüz) araçların 2022 yılında belirlenen kamuya açık alanlarda trafiğe çıkabilmesi için yasa tasarısı hazırlığında olduğunu açıkladı.

Alman Federal Meclisi hazırladığı kanun taslağıyla otonom araçların günlük hayatta kullanımında öncü bir konuma gelmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Tasarıda düzenlemeye konu edilen otonom araçlar, Society of Automobile Engineers (SAE) sınıflandırılmasına göre 4. ve 5. seviye otonom (sürücüsüz) sürüş deneyimini sunan araçları kapsamakta. Tasarıda sürücüsüz sürüş tanımı kullanıldığı sürece Alman Hükümeti’nin daha önceden tarafı olduğu Karayolu Trafiğine İlişkin Viyana Sözleşmesi ve Karayolu Trafiği Cenevre Sözleşmesi ile uyumlu olacağını belirtti.

Kanunun tasarısı, özellikle 4. veya daha yüksek seviye sınıflandırmasına giren tam otonom sistemlere sahip araçları konu alıyor. 4. Seviye otonom araçlardan; arabanın bir bilgisayarın tam kontrolünde olduğu ve onu kontrol etmek veya izlemek için herhangi bir insan sürücüye ihtiyaç duymadığının anlaşılması gerekmekte. Tasarıda, aracın içinde veya münhasıran dışında bir kişi tarafından devre dışı bırakılmasının (fiziksel mesafeden bağımsız olarak; örneğin teknik denetim tarafından) mevcut olduğu anlamına geldiği tanımına yer verildi.

Motorlu aracın belirlenen alanlarda trafiğe çıkabilmesi için otonom sürüş fonksiyonunu dışından devre dışı bırakabilen gerçek bir kişi olması gerekliliği tasarıda yer buldu. Ayrıca tasarıya göre konvansiyonel araçlarda, araç sürücüsü gerektiğinde motorlu aracın durdurulmasını sağlamalı. Kendi çalışma alanlarındaki sürüş görevini yerine getirmek için otonom sürüş işlevi kullanan motorlu araçlar için, devre dışı bırakma seçeneğinin verilmesi koşuluyla çalışmaya izin verileceği bilgisi de tasarıda yer aldı.

Tasarıda; eyalet yasalarına göre yerleşik faaliyet alanlarının onaylanmasından sorumlu makamlar, otonom sürüş fonksiyonuna sahip motorlu taşıtların ön izin koşullarını karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek ve izlemekle sorumlu tutuldu. Bunun için işlenmesi gereken bazı veriler bulunuyor.

Tasarıda araç kimlik numarası, otonom sürüş fonksiyonunun etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması ile birlikte kullanım sayısı ve süreleri, alternatif sürüş manevralarının serbest bırakılma sayısı ve süreleri, yazılım versiyonuna ilişkin veriler de dahil olmak üzere sistem izleme verileri, çevre ve hava koşulları, i̇letim gecikmesi ve kullanılabilir bant genişliği gibi ağ parametreleri, devreye alınan ve devre dışı bırakılan pasif ve aktif güvenlik sistemlerinin adı, bunların durumuna ilişkin veriler, güvenlik sistemleri ve güvenlik sistemini tetikleyen durum bilgisi, aracın boyuna ve enine yönlerde hızlanması bilgisi, aracın hız verisi, aydınlatma ekipmanlarının durumu, otonom sürüş fonksiyonlu motorlu aracın güç kaynağı, motorlu araca dışarıdan gönderilen komutlar ve bilgiler gibi kişisel olmayan verilerin işlenmesi düzenlendi. Bu düzenlemelerin yanı sıra kişisel veri niteliği taşıyan araç konum verileri ve teknik süpervizör olarak atanan kişinin adı ve soyadı ile mesleki niteliklerinin işlenerek de mal sahibi talep üzerine eyalet yasalarına göre yetkili makama iletmekle yükümlü olduğu tasarıda yer aldı.

Tasarıya göre; eyalet yasalarınca yerleşik faaliyet alanlarının onaylanmasından sorumlu makamlar, bu verileri, artık gerekli olmadığı anda, ilgili motorlu taşıtın faaliyetinin durdurulmasından itibaren en geç üç yıl sonra derhal silmeli.

Almanya’da otonom (sürücüsüz) araç sahiplerinin, sorumluluk sigortası yaptırması da gerekiyor Sorumluluk sigortası, otonom araçların güvenli çalışmasını sağlamayı öngören teknik denetim için zorunlu. Ayrıca taşıma ve otonom operasyonları uzaktan durdurma erişimi gibi başka kurallara da uymaları gerekiyor.