7. e-Safe Kişisel verileri Koruma Zirvesi Ankara’da düzenlendi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yapılan değişiklikleri “sınırsız veri işleme” ya da “denetimsiz veri aktarımı” olarak yorumlamamak gerektiğini ifade etti. Bilir, Kurulun henüz bir ülkeyi veri aktarımı noktasında güvenli ülke olarak belirlemediğini de anlattı.

7. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, “Türkiye’de ve Dünyada Kişisel Verilerin Korunmasında Yeni Gelişmeler” temasıyla KVKK Konferans Salonu’nda düzenlendi. Açılış konuşmasını e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı Musa Savaş’ın yaptığı zirvede konuşan KVKK Başkanı Bilir, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bilir, “Kanuna ilişkin yapılan değişiklikler, 12 Mart 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan düzenlemeyle; özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, yurt dışına veri aktarımı, kabahatler ve geçici madde olmak üzere 4 maddede değişiklikler öngörülmüştür” diye konuştu.

Yapılan değişiklikleri “sınırsız veri işleme” ya da “denetimsiz veri aktarımı” olarak yorumlamamak gerektiğini ifade eden Bilir, “6’ncı maddede yapılan değişiklikleri veri işlemede şartların genişletilmesi olarak, yurt dışına veri aktarımını ise denetimli ve kontrollü bir aktarım olarak düşünmek gerekir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 8 yıllık süre içerisinde yaşanan teknolojik gelişmeler, uygulamada karşılaşılan problemler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör paydaşlarının ihtiyaçları kanun değişikliğini gerekli hale getirmiştir. Kanun değişikliği yapılırken Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) esas alınmıştır. Değişikliğin temel amacı, uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamaktır. Değişiklik, kişisel verilerin işlenmesinde ve aktarılmasında sınırları yeniden çizmiştir” dedi.

Veri aktarımında aşamalı sistem belirlendi

Özel nitelikli kişisel veri kategorilerinin yeni değişiklikte de korunduğunu anlatan Bilir, “İşleme şartları bakımından özel nitelikli kişisel veri kategorileri arasındaki ayrım kaldırılmıştır. Genel Veri Koruma Tüzüğünde yer alan hükümler dikkate alınarak yeni işleme şartları getirilmiştir” dedi.

Verilerin yurtdışına aktarımı noktasında ise aşamalı bir hukuki çerçeve oluşturulduğunu ve yeni yöntemler benimsendiğini anlatan Bilir, “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması bakımından belirlenen yöntemleri üç temel başlık altında sıralamak mümkündür. Yeterlilik kararı, uygun güvencelere dayalı aktarım, istisnai aktarım halleri dediğimiz arızi haller” dedi.
Veri aktarımı yapılacak ülkelerin güvenli ülke statüsünde olması ve veri korunmasını taahhüt etmesi gerektiğini, bunun da kurumlarınca tespitinin yapılacağını ifade eden Bilir, “Henüz kurulumuz bir ülkeyi güvenli ülke olarak belirlemedi” dedi.

Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Kaplan: ”Veri güvenliğinde sektörde öncü rol üstleniyoruz.”

Türk Telekom Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Tahsin Kaplan ise konuşmasında telekominikasyon sektöründe kişisel verilerin korunmasının öneminden bahsetti. İletişimin ve dijitalleşmenin hızla arttığı bir dönemden geçildiğini belirten Kaplan, “2023 yılı verilerine göre, ülkemizde mobil abone sayısı 92,2 milyon, geniş bant abone sayısı 94,3 milyon seviyesine ulaştı. Yine ülkemizde 62,5 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Günde ortalama 8 saatlik bir zaman dilimini sosyal medyada geçiriyoruz” dedi.

Dünyada üretilen veri miktarının her geçen yıl arttığını anlatan Kaplan, bu durumunda verilerin güvenli şekilde saklanmasını zorunlu kıldığını kaydetti. Kaplan, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliği kavramlarının günümüzün en önemli kavramları haline geldiğini ifade ederek, “Türk Telekom olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ayrıca başta veri güvenliği olmak üzere sektörde öncü rol üstleniyoruz. Türkiye’nin en büyük siber güvenlik ürün portföyü, en yetkin mühendis kadrosu ve en büyük siber güvenlik merkezine sahibiz. Kurumsal şebekemizin güvenliğini sağlarken, kritik kamu ve özel sektör kuruluşlarından 3 bine aşkın müşterimize 7/24 kesintisiz hizmet sunuyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından plaket takdim töreni düzenlendi.

Dijital Gündem

BEDAVA
İNCELE