2021 yılında ek BT harcamaları arttı

KPMG ve Harvey Nash tarafından hazırlanan dünyanın en büyük BT araştırmasının sonuçlarına göre, 2020 yılında küresel çapta pandemi sürecinde ortalama ek BT harcamaları yüzde 5 arttı. Türkiye’de ortalama ek BT harcamaları ise 2021 yılı süresince yüzde 12 artış kaydetti.

Denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık alanında teknoloji temelli hizmetler sunan KPMG ile işe alım danışmanlığı ve BT dış kaynak hizmeti sağlayıcısı Harvey Nash’in CIO Araştırması, birçok farklı sektörden ve coğrafyadan 4 bin 200’ün üzerinde BT liderinin katılımıyla gerçekleştirildi. Dünyanın en kapsamlı BT araştırması, pandemi sürecinde ortalama ek BT harcamasının yüzde 5 arttığını gösterirken CIO’ların operasyonel önceliklerine bakıldığında; verimlilik, müşteri bağlılığı ve iş gücünü etkin kullanmak öne çıkıyor.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 86’sı pandemiyle birlikte iş gücünü uzaktan çalışmaya geçirdi. CIO’lar yarısından fazlası uzaktan çalışmanın devam edeceğini öngörüyor. Pandemiyle ortaya çıkan ilk beş beceri eksikliği; siber güvenlik, organizasyon değişim yönetimi, kurumsal mimari, teknik mimari ve ileri analitik olarak sıralanıyor. Pandeminin başlangıcındaki yatırım öncelikleri arasında siber güvenliğin ilk sırada yer alması da bu yanıtları teyit ediyor. Araştırmaya katılan küresel CIO’ların yüzde 61’i teknoloji liderlerinin pandemi süresince etkisini artırdığını; yüzde 71’i de krizin ekip ve kurum arasındaki iş birliğini pekiştirdiğini düşünüyor. 

Türkiye’de ortalama ek BT harcamaları 2021 yılında yüzde 12 arttı

Araştırmanın Türkiye sonuçlarına bakıldığında ise 2021 yılı süresince ortalama ek BT harcamalarında yüzde 12’lik bir artış gözleniyor. CIO’lar, 2022 yılı için bütçelerinde yüzde 80’lik ve çalışan sayısında yüzde 70’lik bir artış öngörüyor. Araştırmaya katılan BT liderlerinin tamamı, yapılan yatırımların olumlu geri dönüşü olacağını belirtiyor. 2020 yılında ‘siber güvenlik’ yatırımları ön plana çıkarken 2021 yılında müşteri deneyimi ve içgörü sistemlerinin öncelik kazandığı gözlemleniyor. Global sonuçlara benzer şekilde, Türkiye’den araştırmaya katılan CIO’ların da neredeyse tamamı, pandeminin teknoloji liderlerinin etkinliği artırdığı konusunda hemfikir ve bu süreçte ekip ve kurum arasında iş birliğinin arttığını düşünüyor. BT liderlerinin yüzde 52’si ekipte çeşitliliğin önemine dikkati çekerken yalnızca yüzde 26’lık bir kesim teknoloji ekibi bünyesinde kapsayıcı bir kültür oluşturduğunu düşünüyor.

Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı Sinem Cantürk, “Pandemi iş dünyasını ve günlük yaşamı hemen hemen her açıdan köklü bir şekilde değiştirdi ancak belirli temel esasların devam ettiğini gözlemliyoruz. Operasyonel verimlilik ve müşteri etkileşimi teknoloji liderlerinin uzun soluklu öncelikleri arasında yer almaya devam ediyor. Daha geleneksel kurumlar için pandemi beklenmedik ve dramatik değişim anlamına gelse de birçok şirket aslında zaten devam eden projelerini hızlandırmış oldu.

Araştırmamızdaki bir katılımcımızın ‘Son altı ayda, son on yılda yapılandan daha fazla yenilik meydana geldi’ sözü bu durumu güzel özetliyor. Teknoloji yatırımlarının hızlanarak devam edeceği konusunda iş dünyası hemfikir.” ifadelerini kullandı.