14. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı 2-3 Aralık’ta Ankara’da

Bilgi Güvenliği Derneği tarafından T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayelerinde; Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından desteklenen ve Dijital Gündem’inde sponsorları arasında yer aldığı 14. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISC TURKEY) 2-3 Aralık 2021 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde gerçekleştirilecek.

Bu yılki ana teması “Sağlık Sektöründe Siber Güvenlik” olarak belirlenen Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’nda, paneller, eğitimler ve davetli konuşmacıların görüşlerini belirteceği özel konulara ek olarak, seçkin araştırmacıların sunacağı bildiriler yer alacak.

Bu bildiriler akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından konferans düzenleme kuruluna iletilip, alanında uzman en az üç hakemin görüşlerine başvurularak değerlendirilecektir. Hakem raporları dikkate alınarak, uygun bulunan bildiriler sözlü veya poster sunumu için seçilerek uluslararası nitelikte akademik sözlü ve yazılı bildirilerin toplanacağı bildiriler kitabında basılacaktır.

“14. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, 2007 yılından beri ülkemizin bu alanlardaki bilimsel ve sektörel çalışmaların paylaşıldığı, üniversite-kamu-endüstri işbirliğinin geliştirildiği, kamunun bilgilendirildiği, eğitildiği, tüm bilim insanları, araştırmacılar ve sektörel uygulayıcılar arasında bilgi alışverişini sağlayan ülkemizde bu alandaki en önemli etkinliktir.” diyen Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Taha Yücel, her ülke için önemli olan bilgi güvenliği ve kriptoloji kavramlarının toplumun bireyleri tarafından özümsenmesine yardımcı olmanın, ülkemizde bu alanda bilimsel bilgi birikiminin arttırılmasına katkılar sağlamanın, kurumlar ve sektör arasındaki iş birliğini arttırmanın bu konferansın temel hedefleri arasında olduğunu dile getirdi.